Динамит означава в хинди динамит в хинди в Hindienglish. ом

7. Има книги със същия химически като динамит. Единствената разлика е, че част от динамит експлодира веднъж, докато книгата експлодира хиляда пъти. - Евгений Замятин, съветски еретик: есета от Евгений Замятин

Официалните езици на Dictionary Dranslation са значително по-добри от Google превод предлага множество значения, Алтернативен списък на динамитните фрази с подобни значения в хинди | ¤¹à¤¿¤ ¥ ¥ ¤|à ¥ €, хинди | ¤¹à¤ ¿¤ ¥ ¤|à ¥ € речник хинди | Андоним на динамит Динамит Антоним на динамит Динамит Динамит Динамит Синоним Хинди език Референция Работа за намиране на синоними, антоними на динамит.

Тази страница е онлайн лексикален ресурс, съдържа списък на динамит като думи в хинди език в реда на азбуката, и който ви казва какво означават, в същите или други езици Включително английски.

¤ ° ° ¤ OM е платформа за цифрови речник за 22 официални езика на Индия с екстензивен речник от 10+ милиона думи, значения и дефиниции. Предлаганите езици са assamese à|| ® € à| ¯ ¤ ¥ <¤-¤ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ englishª ° ªªªªªªª € Хинди à ¥ «¤¤¤¨ |¿¤¤¨¨¨ |||¤¤¨¨ ||||¤ € kannada ಠ• ನ à³ à¨à² ¡kashmiri ¤ • ¥ ‰ ‰ ¶ ¥ ¥ ¥ ° Konkani ¤ • à ¥ <¥, ¤ £ £ à ¥ € maithili à| assà| ¥ à| ² ags € malayalam à'à'²à ¯à'¾'³à'ymanipuri à|®azha|¤à aga| a²à§ § marathi ¤ ® ¤ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ € € € € € € † † punjabi પªªªªªªªª © ° à¨àààààààààààààà ª ª © ° ¨ € © € € ¥ ¤ • à ¥ ƒ ¤ ¤¤à ®® ¥ santalisindhi سù † úœùŠtamil à® ®®®®ùšššilil ¯ ¯ † ± Ø Ø Ø ± Ø Ø Ø Ø ± Ø Ø Ø ù.

¤ ¡à¤¾¾¤ ¯à¤ ¨¾¾ ¤ ¤¹à¤œàठ° ¤μठ¤¶à ¥ ¤ ¥ ¤ ¥ ¥ ¥ ¥ andà ¥ ¥ ¤ ²²¤¨¨ ¥ <² ¤, ¤ • ¥ ¥ € € € € ¥ ²¨ ¥ ~ ¤, ¤¶à¤ · ¤ • · ¾ ¨¨¨¨ ¥ ¥ ‡ ¥ ¥ ƒ ƒ ¤ ¤ • ¤ ¥ ‡ ¤-ठ¥ ¥ ¥ ¤

à¤àà € € ¥ ¨ ¨ ¤ μ ¥ ¤ ¯ , ¤ ¤ quêâ ¯ ¥ ¥ ¥ ¤ • ¥ ¤ ¤ ¤ ¤ ... ¤¨ª¤¨¨¨¨ ¥ ¥ ¥à¤ ¾ ¥ ¥ ¥ € € € € € € ~ € € € ¥ ¥ ¤-ठ· · ² ¤ · ~ ¤¹à ¥, ¤, à ठ° ¤ ... પª¤¨¨¨¨¨¨ € € € A¤-¥, andठ¥ ¥ ¥, à ° ¤ <¥ ¥ ¥ ¥ € ² ² ¡¥¤¼¤ • à ¥ € € €¤ • ¥ ¥ <¤ ‰ ¤ ¿¨ ¨ ¥ ¥ ¥ ¤ • ¥ ¤ ²² · ²® · ¾ 101 à¤šà ¥ € ¤ ¥ ¤, ¤ ¹à <¤ ¤ ¥ €

Това не е просто обикновен английски на хинди речник хинди на английски речник. Този речник има най-голямата база данни за значението на думата. Тя не само ви дава английски Tohindi и хинди на английската дума, която означава английски на английската дума, която означава заедно с антоними, синоними, примери, свързани думи и примери от любимите ви телевизионни предавания. Този речник ви помага да търсите бързо за хинди на английски превод, английски на хинди превод. Той има повече от 500 000 думи с думи и все още расте. Този английски на хинди речник също ви предоставя Android приложение за вашата офлайн употреба. Речникът има предимно три характеристики: translate английски думи към хинди Превод хинди думи на английски, копират паста всеки параграф в текстовото поле Reat на всяка дума, за да получите незабавна дума смисъл. Този уебсайт също ви предоставя английска граматика, TOEFL и най-често срещаните думи. Значение на динамит n в хинди е: ¤μिàà ¥ ¥ ¤ «<<<ÿÿ¤ <<<ÿÿ¤¤ • •||¤||¤¾¾¾ ° à ¥ ¤ ¥ ¥

Искате да знаете значението на думата динамит в хинди? Нашият уебсайт има английски на хинди значения от повече от 15000 думи. Нашият екип има усилена работа, за да намери значението на динамит в хинди.

Q Какво е динамитният смисъл в хинди?

¤ ¥ ¥ ¤ ° ¤ ‡ ¤¹à ¥ | ¥ ¥ ¥ ¤ ¤ ° ¥ € € andà ¥ ¥ ¤, andत¤à¤à¤ ~ ¤ ... ¾ ° à ¥ ¤ ¥ ¥ ¥ ¥ ¤ ¤ ¯ ¤ ¯ à ~ ¾ ¥ ¥ <¤¤à¤ ¾ ¥ ¥ ¥ ª ¥ ¥ ¥ ¥ ¤ ¤ ¥ ¥ ¤ ¤ ¤ ¤ ¥ ¤¹à¤ ¤ ¥ ¤¹à ¥ | Dynamit à ® ¥ € €¨¨à ¨ ¨ ¥ ¥ ¥ ¨ ¥ ¥ ² ² ¶ ¶ ¶ ² à à à à à ¶ ¶ ¶ à à à à ¤ ¥ ¥ ¤ ¥ ¤ ¤ ¤ • ¥ ¥ ¤ ¯à¤ ¾ ¤¹à ¥ <¤ ¤ ¾ ¤¹à ¥ ¥ ¤ ... назад, ¥ ¥ ¥ ¥ ¤ ¥ € € ¥ ¥ ¥ ¤, ¤ ¤ ¥ ¤ ¯à¤ ¾ ¤ ¤ ¤ ¥ ¥ ¤ ~ ¤ ¹ ¥ ¤ ¤ ¤ ¥ ¥ € € € € ¥ ¥ ¥ ¤ ¤ ²²à¤¤ , ¤- ~ ¯à¤ ¾ ¤ ... ¥ ° à ¥ ¥ ¥ ¤ andतठ· ¾¤ ‡ ¤? ¥ ¥ ¥ ¤ ° ¤ DYNAMITE = ¤ ¤ • ¥à¤ ¤ • ¥ ¥ ¤ · ² € € € «¥ ¥ <ÿÿÿ¤ • ¤ à ¥ ¤ ¤

à ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ · ¤ ¥ ¥ ¤ ¥ ¤ ¤ • ¥ ¥ ¤ ¤ ¥ ¤ ¤ · ²²¤¿ ¤ • ¥ ¥ ¤ ¨ ¥ ¤ ¤ ¤ ¾ ¤ ¥ ¥ ² ² ² ² ² · ¾ ¤® ¥ ¥ <¹ ® ¥ ¤ andà¤| ¤ ‰ ¤ ®®¤ ° ¤ • ¥ ¤ • ¤¹à¤ ¥ ¥ ‡ ¤ªª¤ ¡¥ ¥ ¤ ¤ ®®® ¤ ¤ ¤ - ¤ ¯à¤ ·¾ ¥ ¤

¥ ¥ ¥ <¤ ¤ ¥ ¥ ¤ ² ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¤ ²à € ¥ ‡¹à྾¤ ¤ ¤ ¥ ¥ ¥ ¤ ¤ ¥ ¥ ¥ ¥ ² ² ² ¥ ¥ ¨ ¨ ¤ ¤ ¥ ¨ ¨ ¤ "° ¤ • ¥ ¤ ¤> ठŒà ®¤¯ ¤ ¤ · ¥ ¤ ¤®¨ ¥ ‡ ¤ ÿ ¤ ¤ • ¾ ¾ ¤ ‰ à ‰ ªªª¤ ¥ <<<¤- ¤ · ¤¤à¤ ¯àठ· ¥ ¤

¤ ¤ · · ¤ ¤ «¥ ¥ <¥ ¥ ¤ • ¤¹à¤ ¤ ¥ ¤ ¤ ¹à ¥ | ¤ ¥¤¤ · ¥ ¥ «« ¥ ¥ ¥ ¤ ¤ ¾ ¾ ¤, ¥ ¥ ¤ ¤ ¥ ¥ ¥ ‡¤à ¥ € € ¤ ® ¥ ‡ ¤, ¤ ¤ ¤ ²à¤ ¤ ... ¤ ¥ ¥ ¤ ¥ ¤ • ¥ ¤ ¯à¤ ¾ à ¥ <¥¤¤¤¤ · · · · ¬ ¤ · · ¥ ¤ «¥ <¥¤] Значение в английския динамит ¤ • ¤¿à¤¸ ¥ ¥ ¤ • ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ | Dynamit à ® ¥ € €¨¨à ¨ ¨ ¥ ¥ ¥ ¨ ¥ ¥ ² ² ¶ ¶ ¶ ² à à à à à ¶ ¶ ¶ à à à à ¤ ¥ ¥ ¤ ¥ ¤ ¤ ¤ • ¥ ¥ ¤ ¯à¤ ¾ ¤¹à ¥ <¤ ¤ ¾ ¤¹à ¥ ¥ ¤ ... назад, ¥ ¥ ¥ ¥ ¤ ¥ € € ¥ ¥ ¥ ¤, ¤ ¤ ¥ ¤ ¯à¤ ¾ ¤ ¤ ¤ ¥ ¥ ¤ ~ ¤ ¹ ¥ ¤ ¤ ¤ ¥ ¥ € € € € ¥ ¥ ¥ ¤ ¤ ²²à¤¤ , ¤- ~ ¯à¤ ¾ ¤ ... ¥ ° à ¥ ¥ ¥ ¤ andतठ· ¾¤ ‡ ¤? à ¥ ¥ ¤ «« ¥ <¥¤ ¤ ¤ • ¾ ¾. Тагове за вписване на динамит Какво означава динамит в хинди, динамит означава в хинди и английски, динамит KA хинди matlab, динамит дефиниция в хинди и английски, какво е смисъл на динамит в хинди, знае значението на динамитната дума от това страница в хинди и английски език.

Tezpatrika. Ом, хинди английски речника ще ви помогне да знаете значението на думите от английски на хинди азбуки. Sage на речника ще ви помогне да проверите превода в хинди, синоними, антоними и подобни думи, които ще помогнат при въвеждането на речника A3>.
Новодошли

Рецепта за динамитна рецепта за динамит на бекона

Рецепта за динамитна рецепта за динамит на бекона

Динамитното пиле е направено с хрупкави пилешки парки, поднесени в легло от пикантен и остър сос на майо. Научете как да направите динамитния сос.

Free24Online Stream.

Free24Online Stream.

BTS Dynamite Tropical Remix MP3 изтегляне BTS просто пусна съвсем нова музика, озаглавена Dynamite Tropical Remix. Песента вече е налична

BTS2019 2018DYnamite2019 е тази година2019s най-поточна песен на Apple Music

BTS2019 2018DYnamite2019 е тази година2019s най-поточна песен на Apple Music

Dynamite е третата пътека от KPOP Sensation BTS да натрупа повече от един милиард гледки към YouTube, след успеха на момчетата с LUV и ДНК.

Woonsocket Рицарите на Колумб, обслужващи до пикантен сандвич за добра кауза

Woonsocket Рицарите на Колумб, обслужващи до пикантен сандвич за добра кауза

Woonsockets динамит помия Джо Сандвичеви Рецепти със съставки, хранителни добавки, инструкции и свързаните с рецепти

Купи Eagle Марка подсладено кондензирано мляко 300 мл от Walmart Канада. Магазин за повече Консерви млечни публикувани в интернет на Walmart. А.

Купи Eagle Марка подсладено кондензирано мляко 300 мл от Walmart Канада. Магазин за повече Консерви млечни публикувани в интернет на Walmart. А.

Купи Eagle Марка подсладено кондензирано мляко 300 мл от Walmart Канада. Магазин за повече Консерви млечни публикувани в интернет на Walmart. А.

Twinings Ърл Грей Mocha Latte

Twinings Ърл Грей Mocha Latte

Това Лондон мъгла напитка има деликатни, завладяваща аромати на лавандула и ванилия. Направете тази Ърл Грей лате с откъснат лист чай или пакетчета чай.

Кофеинът предозиране е изключително редки, но ерес как тя може да се случи

Кофеинът предозиране е изключително редки, но ерес как тя може да се случи

Обратно през 2001 г., доморасли чай марка Gryphon чай Companys основател Лим Тиен Wee не знае нищо за напитката. . Прочетете повече в straitstimes. om.

Чай Ърл Грей

Чай Ърл Грей

10 Изненадващи ползи от граф сивия чай, който никога не сте знаели, подкрепени от науката и обучението

Колко кофеин в един чай

Колко кофеин в един чай

Ще бъдете изненадани от колко кофеин има храна и напитки, които консумираме всеки ден, без дори да мислим за това.

Новодошли

Ърл Грей Кофеинът, съставки Origins

Научете повече

Често гледани

Бриох Френски тост се влива в рл сив чай

Бриох Френски тост се влива в рл сив чай

Ароматна и вкусна Ърл Грей крем чай рецепта. Божествена шейк чай, направен с ароматен Ърл Грей се влива с ванилов сладолед и захарен сироп.

Ърл Грей Коментари на клиенти

Ърл Грей Коментари на клиенти

Кръстен на популярния британски министър-председател на 19-ти век, сега е станало неделима част от културата на чай в света. В съответствие с този дълъг TR

Млечна куверттура с граф сив чай

Млечна куверттура с граф сив чай

Получете топло и уютно за празника с този карамел Ърл сив чай. Неговата проста рецепта за изравняване на редовния си зелен чай

Pinterest вече не се подкрепя от този браузър, т.е. 6

Pinterest вече не се подкрепя от този браузър, т.е. 6

Знам, че тази рецепта звучи странно, но да опитате тази рецепта да се появи в редакционна редакция през юни 2007 г. издание на нашата държава Северна Каролина. Редакторът сравнява рецептата за тези бисквити към семейно тайно ръкостискане

Най-очарователни Великден Бъни дъното Sugar Cookies

Най-очарователни Великден Бъни дъното Sugar Cookies

Децата ще харесат смесване на тестото за тези сладки великденски бисквити. Следвайте рецептата и да намерят съставките в Сейнсбърис днес Открийте нови идеи и вдъхновение с Сейнсбърис рецепти.

30 Великден Cookies Всеки Бъни ще харесат Wilton

30 Великден Cookies Всеки Бъни ще харесат Wilton

Започнах тази традиция с дъщеря ми, когато беше по-млад, тъй като тя обичаше да се украсяват яйца с форма на бисквитки. Това не е Великден в нашата къща без великденско яйце бисквитките.

Мини яйце Chocolate Orange Cookies Великден Рецепти Tesco Real Food

Мини яйце Chocolate Orange Cookies Великден Рецепти Tesco Real Food

Нека Ви помогнем да се пече до нещо по-специално с нашите EggCeptional Великден Cookies. Ще се видим в кухнята

Глазури за Хам Steak Рецепти със съставки, хранителни добавки, инструкции и свързаните с рецепти

Глазури за Хам Steak Рецепти със съставки, хранителни добавки, инструкции и свързаните с рецепти

Глазури за Хам Steak Рецепти със съставки, хранителни добавки, инструкции и свързаните с рецепти

Един момент...

Един момент...

Неустоимо вкусни и сладък шоколад Великден тарталети да уау вашите гости

Използваме бисквитки
Използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви даваме най-доброто преживяване на нашия уебсайт. Чрез използването на уебсайта се съгласявате с използването на "бисквитки".
Позволяват "бисквитките".